Christina Grigoraki
Dytikos, Lentas
Kreta Griechenland

Tel: 0030 2892095268
Mob: 0030 6979826819

Fotos: Christina Grigoraki, Michaela Herzhauser

Griechische Übersetzung: Christos Tousis