Χριστίνα Γρηγοράκη 
70400 Δυτικός / Λέντας
Κρήτη 
Ελλάδα  
Τηλ.: 2892095268 
Κιν: 6979826819

Φωτογραφίες: Χριστίνα Γρηγοράκη, Michaela Herzhauser

Ελληνική μετάφραση: Χρήστος Τούσης