Sifis Lentas

Christina Grigoraki
Ph: +30 2892095268
Mob: +30 6979826819
E-mail: chr.grigoraki@hotmail.com

Sifis Lentas

 

Rent Rooms Marina, Restaurant Sifis and Taverne Christina

Christina Grigoraki
Dytikos, Lentas
Crete Greece

Phone: 0030 2892095268
Mob: 0030 6979826819

E-mail: chr.grigorakihotmail.NOSPAM.com 

Wir speak Greek, German and English.

Sifis Lentas
Sifis Lentas